УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ

CODE@BURGAS

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО ПРЕЗ 2023

КЛАСИРАНЕ ГРАМОТИ СЕРТИФИКАТИ

code@burgas
CODE@BURGAS

Бургаски свободен университет и Община Бургас организират ученическо състезание по програмиране CODE@BURGAS.

Регламент Условия
spoj
SPOJ

Eлектронна тренировъчна състезателна система за автоматично оценяване на задачи по програмиране.

Инструкция Хранилище