Dimitar Minchev
доц. д-р Димитър Минчев

Приветствие към участниците в CODE@BURGAS 2020 от доц. д-р Димитър Минчев.

Видео
Andon Lazarov
проф. д.т.н. Андон Лазаров

Приветствие към участниците в CODE@BURGAS 2020 от проф. д.т.н. Андон Лазаров.

Видео
spoj
SPOJ

Eлектронна тренировъчна състезателна система за автоматично оценяване на задачи по програмиране.

Инструкция Хранилище
code@burgas
CODE@BURGAS

Бургаски свободен университет и Община Бургас организират ученическо състезание по програмиране CODE@BURGAS.

Регламент Условия