УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ

CODE@BURGAS

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО ПРЕЗ 2024

КЛАСИРАНЕ ГРАМОТИ СЕРТИФИКАТИ

spoj
SPOJ

Електронна платформа за автоматично оценяване на изпратените решения на задачите по програмиране.

Инструкция Хранилище