Dimitar Minchev
доц. д-р Димитър Минчев

Представяне на ученическо състезание по програмиране CODE@BURGAS 2021.

Видео
code@burgas
CODE@BURGAS

Бургаски свободен университет и Община Бургас организират ученическо състезание по програмиране CODE@BURGAS.

Регламент Условия
spoj
SPOJ

Eлектронна тренировъчна състезателна система за автоматично оценяване на задачи по програмиране.

Инструкция Хранилище