УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ

CODE@BURGAS

ОСТАВАЩО ВРЕМЕ ДО НАЧАЛОТО НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

1 days 2 hours 3 mins 4 secs
code@burgas
CODE@BURGAS

Бургаски свободен университет и Община Бургас организират ученическо състезание по програмиране CODE@BURGAS.

Видео Регламент Условия
spoj
SPOJ

Eлектронна тренировъчна състезателна система за автоматично оценяване на задачи по програмиране.

Инструкция Хранилище