УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ

CODE@BURGAS

СЪСТЕЗАНИЕТО ПРИКЛЮЧИ! БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ЗА УЧАСТИЕТО!

КЛАСИРАНЕ ГРАМОТИ СЕРТИФИКАТИ

code@burgas
CODE@BURGAS

Бургаски свободен университет и Община Бургас организират ученическо състезание по програмиране CODE@BURGAS.

Представяне Регламент Условия
spoj
SPOJ

Eлектронна тренировъчна състезателна система за автоматично оценяване на задачи по програмиране.

Инструкция Хранилище